"head a commission" — Słownik kolokacji angielskich

head a commission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na czele komisji
  1. head czasownik + commission rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1877, he was named to head a commission to codify the general statutes of Quebec.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo