"head the division" — Słownik kolokacji angielskich

head the division kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprowadź podział
  1. head czasownik + division rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another assistant secretary of state would have to be named to head the division.

powered by  eTutor logo