"head one's division" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: head the division
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głowa czyjś podział
  1. head czasownik + division rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another assistant secretary of state would have to be named to head the division.

powered by  eTutor logo