"head the government" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na czele rządu
  1. head czasownik + government rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How is it that Rome has grown so great, when no king heads the government?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo