"head the department" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "head the department" po angielsku

  1. przewodzić departamentowi, zarządzać deparatmentem
    to be in charge of, to manage and lead a department

"head the department" — Słownik kolokacji angielskich

head the department kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na czele działu
  1. head czasownik + department rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1996 to 2002 he headed the department of church music.

powered by  eTutor logo