ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. include grants = obejmuj dotacje include grants
4. land grant is honored = dotacja lądowa jest honorowana land grant is honored
9. grant is patented = dotacja jest opatentowana grant is patented
11. get a grant = otrzymaj grant get a grant
12. grant is used = dotacja jest używana grant is used
13. offer a grant = zaproponuj dotację offer a grant
14. apply to the grant = zastosuj do dotacji apply to the grant
15. star Cary Grant = Cary gwiazdorski Grant star Cary Grant
16. approve for the grant = zatwierdź za dotację approve for the grant
17. seek grants = zabiegaj o dotacje seek grants
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.