"include grants" — Słownik kolokacji angielskich

include grants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj dotacje
  1. include czasownik + grant rzeczownik
    Silna kolokacja

    These include grants from the United States and other allies.

powered by  eTutor logo