"provide grants" — Słownik kolokacji angielskich

provide grants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz dotacje
  1. provide czasownik + grant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Federal government does not provide grants for starting a business.

powered by  eTutor logo