ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. Cary Grant = Cary Grant Cary Grant
3. research grant = grant na badania, grant badawczy research grant
4. Hugh Grant = Hugh Grant Hugh Grant
6. block grant = dotacja rządowa, subwencja rządowa block grant
7. state grant = dotacja stanowa state grant
8. Mr. Grant = Mr. Grant Mr. Grant
9. Ulysses S. Grant = Ulisses S. Grant Ulysses S. Grant
10. Horace Grant = Horacy Grant Horace Grant
11. Recovery Act grant = Powrót do zdrowia ustawa dotacja Recovery Act grant
12. Amy Grant = Amy Grant Amy Grant
14. James Grant = James Grant James Grant
15. Maxwell Grant = Maxwell Grant Maxwell Grant
16. President Grant = Prezydent Grant President Grant
17. President Ulysses S. Grant = Prezydent Ulisses S. Grant President Ulysses S. Grant
18. challenge grant = dotacja wyzwania challenge grant
20. Pell Grant = Pell Grant Pell Grant
21. Lou Grant = Lou Grant Lou Grant
22. William Grant = William Grant William Grant
23. John Grant = John Grant John Grant
24. Gary Grant = Gary Grant Gary Grant
25. Brian Grant = Brian Grant Brian Grant
26. General Grant = Przeciętny Grant General Grant
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.