BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"grant is used" — Słownik kolokacji angielskich

grant is used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja jest używana
  1. use czasownik + grant rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The grant was used to buy many of the center's 7,000 books on Western history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo