BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) help, appoint, assist
Kolokacji: 3
(6) enable, shake, increase
Kolokacji: 3
(7) include, encompass
Kolokacji: 2
1. Grant takes = Grant bierze Grant takes
2. Grant orders = Grant polecenia Grant orders
3. grant ranges = zakresy dotacji grant ranges
4. Grant receives = Grant otrzymuje Grant receives
5. Grant calls = Grant dzwoni Grant calls
6. Grant asks = Grant pyta Grant asks
7. grant requires = dotacja wymaga grant requires
8. Grant sees = Grant widzi Grant sees
9. Grant stares = Grant spojrzenia Grant stares
10. Grant finds = Grant znajduje Grant finds
(10) score, walk
Kolokacji: 2
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.