BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) help, appoint, assist
Kolokacji: 3
(6) enable, shake, increase
Kolokacji: 3
(7) include, encompass
Kolokacji: 2
1. Grant writes = Grant pisze Grant writes
2. published by Donald Grant = wydany przez Donalda Granta published by Donald Grant
3. Grant sends = Grant wysyła Grant sends
4. Grant turns = Grant obraca się Grant turns
5. Grant nods = Grant kiwa głową Grant nods
6. Grant retires = Grant przechodzi na emeryturę Grant retires
7. Grant releases = Grant zwolnienia Grant releases
8. Grant speaks = Grant mówi Grant speaks
(10) score, walk
Kolokacji: 2
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.