BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(3) research, arm
Kolokacji: 2
(6) Mr., Ms, Mrs.
Kolokacji: 3
(7) Ulysses
Kolokacji: 2
(8) Horace, Michael, David, Mary
Kolokacji: 4
(9) Recovery, option, Rob
Kolokacji: 3
(12) President, Madison
Kolokacji: 3
(13) challenge, Johnny, stimulus
Kolokacji: 3
1. challenge grant = dotacja wyzwania challenge grant
2. Johnny Grant = Jaś Grant Johnny Grant
3. stimulus grant = dotacja bodźca stimulus grant
(15) welfare, assistance, aid
Kolokacji: 3
(18) stock, endowment, capital
Kolokacji: 3
(19) Bud, Alexander, seed
Kolokacji: 3
(20) travel, Eddy
Kolokacji: 2
(22) Guggenheim, Carnegie
Kolokacji: 2
(23) NIH, Council, NSF
Kolokacji: 3
(24) fellowship, Oscar
Kolokacji: 2
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.