"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. grant money = pieniądze z grantu, pieniądze z dotacji grant money
3. Grant Hill = Grant Wzgórze Grant Hill
5. Grant County = Grant Hrabstwo Grant County
6. grant proposal = propozycja dotacji grant proposal
7. Grant Park = Grant Park Grant Park
8. Grant Morrison = Grant Morrison Grant Morrison
9. grant funding = finansowanie dotacji grant funding
10. Grant Wood = Grant Drzewo Grant Wood
11. Grant Thornton = Grant Thornton Grant Thornton
12. Accountability Block Grant program = Odpowiedzialność Blok Grant program Accountability Block Grant program
13. grant fund = fundusz dotacji grant fund
14. Accountability Block Grant funding = Odpowiedzialność Blok Grant finansowanie Accountability Block Grant funding
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.