BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant rzeczownik

rzeczownik + grant
Kolokacji: 114
land grant • Cary Grant • research grant • Hugh Grant • government grant • block grant • state grant • Mr. Grant • Ulysses S. Grant • ...
grant + rzeczownik
Kolokacji: 54
grant program • grant money • Grant Hill • grant application • Grant County • grant proposal • Grant Park • Grant Morrison • ...
grant + czasownik
Kolokacji: 76
supported by grants • Grant provides • Grant makes • grant totaling • grant helps • grant goes • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 49
provide grants • make grants • include grants • land grant is honored • apply for grants • award a grant • receive a grant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. grant is used = dotacja jest używana grant is used
4. offer a grant = zaproponuj dotację offer a grant
5. apply to the grant = zastosuj do dotacji apply to the grant
7. distribute grants = rozdziel dotacje distribute grants
8. grant funded = dotacja sfinansowała grant funded
9. finance with a grant = fundusze z dotacją finance with a grant
10. provide in grants = dostarcz w dotacjach provide in grants
11. grant dated = dotacja spotykała się grant dated
12. grant earmarked = dotacja przeznaczyła grant earmarked
(3) include, star, attract
Kolokacji: 3
(4) honor, award
Kolokacji: 3
(6) patent, secure, recommend
Kolokacji: 3
(7) approve, confirm, authorize
Kolokacji: 4
(8) seek, research
Kolokacji: 2
(9) issue, write, cut, sign
Kolokacji: 4
(10) know, deny, block, review
Kolokacji: 4
przymiotnik + grant
Kolokacji: 66
federal grant • small grant • large grant • annual grant • Top grant • ...
przyimek + grant
Kolokacji: 17
through grants • in grants • for grants • of grants • on grants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.