"federal grant" — Słownik kolokacji angielskich

federal grant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalna dotacja
  1. federal przymiotnik + grant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She moved to town just last year, when we got the federal grant.

powered by  eTutor logo