"small grant" — Słownik kolokacji angielskich

small grant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka dotacja
  1. small przymiotnik + grant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In each case, the department gives out small grants to promote it.

powered by  eTutor logo