"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. go up several percent = iść pod górę kilka procent go up several percent
2. way to go = sposób by pójść way to go
3. place to go = miejsce pójść place to go
4. decision to go = decyzja pójść decision to go
5. chance to go = okazja by pójść chance to go
6. desire to go = pragnienie by pójść desire to go
7. opportunity to go = okazja by pójść opportunity to go
8. reason to go = powód pójść reason to go
9. need to go = potrzebuj pójść need to go
10. time to go = czas pójść time to go
11. right to go = prawy pójść right to go
12. week to go = tydzień pójść week to go
13. thing to go = rzecz do pójścia thing to go
14. minute to go = minuta pójść minute to go
15. money to go = pieniądze pójść money to go
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.