"experiment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experiment czasownik

czasownik + experiment
Kolokacji: 6
begin experimenting • start experimenting • continue experimenting • keep experimenting • enjoy experimenting • ...
experiment + przyimek
Kolokacji: 12
experiment with • experiment on • experiment in • experiment for • experiment at • ...
experiment + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
constantly experiment • experiment further • briefly experiment • experiment extensively • experiment widely • ...

experiment rzeczownik

rzeczownik + experiment
Kolokacji: 48
laboratory experiment • thought experiment • science experiment • animal experiment • lab experiment • ...
experiment + czasownik
Kolokacji: 61
experiment shows • experiment fails • experiment using • experiment involves • experiment proves • experiment demonstrates • ...
czasownik + experiment
Kolokacji: 38
conduct experiments • perform experiments • experiment designed • make experiments • experiment described • ...
przymiotnik + experiment
Kolokacji: 177
scientific experiment • early experiment • medical experiment • social experiment • new experiment • similar experiment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.