"interesting experiment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesujący eksperyment
  1. interesting przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is an interesting experiment, but cannot in any way affect the future.

powered by  eTutor logo