"biological experiment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biologiczny eksperyment
  1. biological przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Later in the story, her puppy dies as a result of the owner's biological experiments.

powered by  eTutor logo