KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"biological" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

biological przymiotnik

biological + rzeczownik
Kolokacji: 246
biological weapon • biological father • biological science • biological agent • biological system • biological process • biological mother • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
2. biological father = biologiczny ojciec biological father
6. biological process = proces biologiczny biological process
7. biological mother = biologiczna matka biological mother
8. biological parent = biologiczny rodzic biological parent
11. biological activity = aktywność biologiczna, aktywność farmakologiczna (wpływ leku na organizm pacjenta) biological activity
12. biological research = biologiczne badania biological research
14. biological function = biologiczna funkcja biological function
15. biological child = biologiczne dziecko biological child
16. biological attack = biologiczny atak biological attack
19. biological material = materiał biologiczny biological material
20. biological son = biologiczny syn biological son
21. biological evolution = biologiczna ewolucja biological evolution
23. biological sample = próbka biologiczna biological sample
26. biological mechanism = biologiczny mechanizm biological mechanism
27. biological difference = biologiczna różnica biological difference
28. biological daughter = biologiczna córka biological daughter
29. biological organism = biologiczny organizm biological organism
31. biological family = rodzina biologiczna biological family
32. biological molecule = biologiczna cząsteczka biological molecule
33. biological specimen = próbka biologiczna biological specimen
34. biological data = biologiczne dane biological data
35. biological product = produkt biologiczny biological product
36. biological experiment = biologiczny eksperyment biological experiment
  • Later in the story, her puppy dies as a result of the owner's biological experiments.
  • Look, Johnson, you're sitting in the middle of an amazing biological experiment.
  • Thus, the ground was made for biological experiments with optical trapping.
  • So people are concluding that this is the biggest biological experiment by the international community.
  • These steps may involve both biological experiments and in silico analysis.
  • They performed biological and materials experiments while on board.
  • But we don't always know everything that's going to happen in a biological experiment.
  • After getting kicked out of a job, he went underground doing biological experiments, and ended up with living hair.
  • It is used in a variety of biomedical and biological scientific experiments.
  • The island is considered to be a biological experiment.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.