"simple experiment" — Słownik kolokacji angielskich

simple experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosty eksperyment
  1. simple przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If this sounds cynical, it is not difficult to set up a simple experiment.

powered by  eTutor logo