"grand experiment" — Słownik kolokacji angielskich

grand experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny eksperyment
  1. grand przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As the grand experiment draws to a close, what has been learned?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo