"bold experiment" — Słownik kolokacji angielskich

bold experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiały eksperyment
  1. bold przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They featured longer stories that focused more on narrative than bold graphic experiments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo