BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"experiment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experiment rzeczownik

rzeczownik + experiment
Kolokacji: 48
laboratory experiment • thought experiment • science experiment • animal experiment • lab experiment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) laboratory, lab, classroom
Kolokacji: 3
(2) thought, cloning, research
Kolokacji: 3
(6) Michelson-Morley, DNA
Kolokacji: 2
(7) Tuskegee, Philadelphia
Kolokacji: 2
(8) microgravity, CMS
Kolokacji: 2
(9) test-tube, landmark, radar
Kolokacji: 3
(10) pilot, rocket, flight
Kolokacji: 3
(11) ATLAS, warfare
Kolokacji: 2
(12) mouse, monkey, rat
Kolokacji: 3
(13) kite, balloon
Kolokacji: 2
1. kite experiment = eksperyment latawca kite experiment
2. balloon experiment = balonowy eksperyment balloon experiment
experiment + czasownik
Kolokacji: 61
experiment shows • experiment fails • experiment using • experiment involves • experiment proves • experiment demonstrates • ...
czasownik + experiment
Kolokacji: 38
conduct experiments • perform experiments • experiment designed • make experiments • experiment described • ...
przymiotnik + experiment
Kolokacji: 177
scientific experiment • early experiment • medical experiment • social experiment • new experiment • similar experiment • ...
przyimek + experiment
Kolokacji: 14
in experiments • of experiments • for experiments • from experiments • with experiments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.