"experiment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experiment rzeczownik

rzeczownik + experiment
Kolokacji: 48
laboratory experiment • thought experiment • science experiment • animal experiment • lab experiment • ...
experiment + czasownik
Kolokacji: 61
experiment shows • experiment fails • experiment using • experiment involves • experiment proves • experiment demonstrates • ...
czasownik + experiment
Kolokacji: 38
conduct experiments • perform experiments • experiment designed • make experiments • experiment described • ...
przymiotnik + experiment
Kolokacji: 177
scientific experiment • early experiment • medical experiment • social experiment • new experiment • similar experiment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(3) medical, biomedical
Kolokacji: 2
(4) social, human
Kolokacji: 2
(6) similar, different
Kolokacji: 2
(8) far, radical, double-blind
Kolokacji: 3
(10) controlled, uncontrolled
Kolokacji: 2
(19) American, failed
Kolokacji: 2
(20) dangerous, risky, hazardous
Kolokacji: 3
(21) brief, short-lived, long-term
Kolokacji: 3
(22) secret, magical
Kolokacji: 2
(24) unique, single, typical
Kolokacji: 3
(25) unusual, bizarre, strange
Kolokacji: 3
(26) classic, definitive, classical
Kolokacji: 3
(27) economic, sociological
Kolokacji: 2
(28) democratic, multicultural
Kolokacji: 2
(29) educational, behavioral
Kolokacji: 2
(31) ambitious, promising
Kolokacji: 2
(32) ongoing, current
Kolokacji: 2
(34) Nazi, political, socialist
Kolokacji: 3
(35) nuclear, optical, atomic
Kolokacji: 3
(36) formal, literary, informal
Kolokacji: 3
(39) cruel, far-reaching
Kolokacji: 2
(40) artistic, elegant
Kolokacji: 2
(42) whole, entire
Kolokacji: 2
1. whole experiment = cały eksperyment whole experiment
2. entire experiment = całkowity eksperyment entire experiment
(43) ingenious, greatest, clever
Kolokacji: 3
(44) illegal, unauthorized
Kolokacji: 2
(47) tentative, dubious
Kolokacji: 2
(48) delicate, sensitive
Kolokacji: 2
(49) follow-up, parallel
Kolokacji: 2
przyimek + experiment
Kolokacji: 14
in experiments • of experiments • for experiments • from experiments • with experiments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.