"successful experiment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udany eksperyment
  1. successful przymiotnik + experiment rzeczownik
    Silna kolokacja

    Starting in the 1930s, the university conducted a more successful experiment on the college.

powered by  eTutor logo