"human experiment" — Słownik kolokacji angielskich

human experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzki eksperyment
  1. human przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On the basis of early human experiments, they consider it ineffective.

powered by  eTutor logo