"new experiment" — Słownik kolokacji angielskich

new experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy eksperyment
  1. new przymiotnik + experiment rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Ready to be part of the new great American experiment," he said.

powered by  eTutor logo