"experiment designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): eksperyment zaprojektował
  1. design czasownik + experiment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For example, consider several experiments designed to test a particular physical law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo