"famous experiment" — Słownik kolokacji angielskich

famous experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławny eksperyment
  1. famous przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They may illustrate the reasoning with original accounts of famous experiments.

powered by  eTutor logo