"Great Experiment" — Słownik kolokacji angielskich

Great Experiment kolokacja
Popularniejsza odmiana: great experiment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Świetny Eksperyment
  1. great przymiotnik + experiment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Then you are quite willing to try the third great experiment?"

powered by  eTutor logo