"genetic experiment" — Słownik kolokacji angielskich

genetic experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): genetyczny eksperyment
  1. genetic przymiotnik + experiment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She herself is the product of a genetic experiment, being a hybrid between a human and a jellyfish.

powered by  eTutor logo