TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"genetic material" — Słownik kolokacji angielskich

genetic material kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiał genetyczny
  1. genetic przymiotnik + material rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The genetic material took up six and nearly all of seven.