"similar experiment" — Słownik kolokacji angielskich

similar experiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny eksperyment
  1. similar przymiotnik + experiment rzeczownik
    Silna kolokacja

    A similar experiment can be done with a floor fan.

powered by  eTutor logo