"energy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

energy rzeczownik

rzeczownik + energy
Kolokacji: 71
wind energy • House Energy • heat energy • life energy • photon energy • ...
energy + rzeczownik
Kolokacji: 300
energy source • energy efficiency • Energy Department • energy policy • energy level • energy price • energy consumption • ...
energy + czasownik
Kolokacji: 75
energy comes • energy goes • energy flows • energy makes • energy generates • ...
czasownik + energy
Kolokacji: 124
save energy • absorb energy • waste energy • store energy • generate energy • consume energy • energy released • produce energy • ...
przymiotnik + energy
Kolokacji: 243
renewable energy • kinetic energy • solar energy • nuclear energy • atomic energy • electrical energy • clean energy • potential energy • ...
przyimek + energy
Kolokacji: 22
of energy • for energy • on energy • into energy • about energy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.