Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absorb energy" — Słownik kolokacji angielskich

absorb energy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochłaniaj energię
  1. absorb czasownik + energy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She then absorbed his energy and was able to live again.

powered by  eTutor logo