Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"of energy" — Słownik kolokacji angielskich

of energy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z energii
  1. of przyimek + energy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the energy from their food is used for growing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo