"energy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

energy rzeczownik

rzeczownik + energy
Kolokacji: 71
wind energy • House Energy • heat energy • life energy • photon energy • ...
energy + rzeczownik
Kolokacji: 300
energy source • energy efficiency • Energy Department • energy policy • energy level • energy price • energy consumption • ...
energy + czasownik
Kolokacji: 75
energy comes • energy goes • energy flows • energy makes • energy generates • ...
czasownik + energy
Kolokacji: 124
save energy • absorb energy • waste energy • store energy • generate energy • consume energy • energy released • produce energy • ...
przymiotnik + energy
Kolokacji: 243
renewable energy • kinetic energy • solar energy • nuclear energy • atomic energy • electrical energy • clean energy • potential energy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
3. solar energy = energia słoneczna solar energy
4. nuclear energy = energia jądrowa, energia nuklearna nuclear energy
5. high energy = duża energia high energy
8. low energy = niska energia low energy
10. clean energy = energia uzyskiwana bez zanieczyszczania clean energy
11. nervous energy = rozgorączkowanie nervous energy
12. creative energy = twórcza energia creative energy
13. thermal energy = energia termiczna thermal energy
14. total energy = energia całkowita total energy
17. pure energy = niczym niezmącona energia pure energy
18. new energy = nowa energia new energy
19. great energy = ogromna energia great energy
20. free energy = energia swobodna free energy
21. mental energy = umysłowa energia mental energy
22. raw energy = żywiołowa energia raw energy
23. efficient energy = wydajna energia efficient energy
24. geothermal energy = energia geotermalna, energia geotermiczna, geotermia geothermal energy
25. positive energy = pozytywna energia positive energy
26. negative energy = ujemna energia negative energy
27. excess energy = dodatkowa energia excess energy
28. boundless energy = bezkresna energia boundless energy
29. psychic energy = osoba mająca zdolności parapsychologiczne energia psychic energy
30. green energy = "zielona" energia, energia ze źródeł odnawialnych green energy
31. extra energy = wyjątkowa energia extra energy
32. mechanical energy = energia mechaniczna mechanical energy
33. electromagnetic energy = energia elektromagnetyczna electromagnetic energy
34. magical energy = cudowna energia magical energy
35. sufficient energy = wystarczająca energia sufficient energy
36. electric energy = energia elektryczna electric energy
37. considerable energy = znacząca energia considerable energy
38. physical energy = fizyczna energia physical energy
39. sexual energy = płciowa energia sexual energy
40. internal energy = energia wewnętrzna internal energy
41. enormous energy = ogromna energia enormous energy
42. spiritual energy = duchowa energia spiritual energy
43. tremendous energy = wspaniała energia tremendous energy
44. available energy = dostępna energia available energy
45. light energy = energia świetlna light energy
47. emotional energy = emocjonalna energia emotional energy
48. radiant energy = energia promieniowania radiant energy
49. vital energy = istotna energia vital energy
50. gravitational energy = grawitacyjna energia gravitational energy
51. youthful energy = młodzieńcza energia youthful energy
52. restless energy = niespokojna energia restless energy
53. cheap energy = tania energia cheap energy
54. manic energy = maniakalna energia manic energy
55. sheer energy = czysta energia sheer energy
56. pent-up energy = skumulowana energia pent-up energy
przyimek + energy
Kolokacji: 22
of energy • for energy • on energy • into energy • about energy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.