Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release energy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release energy" po angielsku

"release energy" — Słownik kolokacji angielskich

release energy kolokacja
  1. release czasownik + energy rzeczownik = wyzwalać energię, wydzielać energię
    Bardzo silna kolokacja

    "What would happen if they all released their energy at once?"

powered by  eTutor logo