"wydzielać energię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydzielać energię" po polsku — Słownik angielsko-polski

wydzielać energię

  1. release energy

"wydzielać energię" — Słownik kolokacji angielskich

release energy kolokacja
  1. release czasownik + energy rzeczownik = wyzwalać energię, wydzielać energię
    Bardzo silna kolokacja

    "What would happen if they all released their energy at once?"

    Podobne kolokacje: