"put one's energies" — Słownik kolokacji angielskich

put one's energies kolokacja
Popularniejsza odmiana: put energy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś energie
  1. put czasownik + energy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But working out will give me a place to put energy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo