"energy future" — Słownik kolokacji angielskich

energy future kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłość energetyczna
  1. energy rzeczownik + future rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But together, we can begin to see what a clean energy future will look like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo