"energy resource" — Słownik kolokacji angielskich

energy resource kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasób energetyczny
  1. energy rzeczownik + resource rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Continued economic growth also means that China will demand far more of the world's energy resources.

powered by  eTutor logo