BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) specifically, generally
Kolokacji: 2
(4) carefully, conservatively
Kolokacji: 2
(5) poorly, well, badly, fully
Kolokacji: 4
(8) properly, improperly
Kolokacji: 2
1. clearly designed = najwyraźniej zaprojektować clearly designed
2. meticulously designed = drobiazgowo zaprojektować meticulously designed
  • Now a large, meticulously designed study has found no evidence that electric power lines cause leukemia in children, researchers said yesterday.
  • Beyond the visuals, the game is meticulously designed and paced.
  • It has been meticulously designed to replicate an ancient Tuscan village.
  • Its attractions include a fascinating, meticulously designed anthropological museum.
  • It is a meticulously designed, three-dimensional virtual reality, or metaverse.
  • Separates are the backbone of the Ferre look and they have always been meticulously designed.
  • Every aspect of each project that I undertake is carefully and meticulously designed and documented.
  • Two years ago, a large, meticulously designed study found no evidence that electric power lines cause leukemia in children.
  • It was meticulously designed with profound meaning and symbolism.
  • Or rather, they roll in and out of meticulously designed sequences with a geometric edge to the movement.
3. designed precisely = zaprojektowany dokładnie designed precisely
4. correctly designed = poprawnie zaprojektować correctly designed
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) expressly, explicitly
Kolokacji: 2
(13) cleverly, smartly
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) similarly, identically
Kolokacji: 2
(17) intricately, elaborately
Kolokacji: 2
(20) elegantly, tastefully
Kolokacji: 2
(21) artfully, cunningly, slickly
Kolokacji: 3
(22) ostensibly, seemingly
Kolokacji: 2
(25) appropriately, suitably
Kolokacji: 2
(26) strictly, rigorously
Kolokacji: 2
(27) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(28) extravagantly, lavishly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.