BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(7) church, Cathedral, chapel
Kolokacji: 3
(10) poster, packaging, ad
Kolokacji: 3
1. design posters = plakaty projektowe design posters
  • From 1957 to 1964, he designed exhibitions, catalogs, and posters.
  • He also designed posters and interiors of homes for workers.
  • Since 1993 she designed corporate identities, posters and books for cultural clients.
  • Twelve British artists were commissioned to design posters for the games.
  • Why didn't they have a competition for school children across the country to design posters?
  • From 1920 to 1921 he designed posters and advertising boards.
  • Curtis started studying art to design posters and fliers for his band.
  • In addition, he has designed the tourism logo and posters for the Bahamas.
  • He also designed posters for Paul Taylor and his dance company.
  • We've designed posters showing kids the importance of saving money.
2. design packaging = opakowanie projektowe design packaging
3. design ads = ogłoszenia projektowe design ads
(15) version, model, stamp
Kolokacji: 3
(16) cover, test, wallpaper
Kolokacji: 3
(18) residence, mansion, Palace
Kolokacji: 3
(20) jewelry, handbag
Kolokacji: 2
(22) chip, office, hat
Kolokacji: 3
(23) type, font
Kolokacji: 2
(24) logo, drug
Kolokacji: 2
(26) shoe, renovation
Kolokacji: 2
(27) coin, change, flaw
Kolokacji: 3
(28) solution, method
Kolokacji: 2
(29) landscape, scenery
Kolokacji: 2
(31) extension, expansion
Kolokacji: 2
(32) coat, primer
Kolokacji: 2
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.