"design packaging" — Słownik kolokacji angielskich

design packaging kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opakowanie projektowe
  1. design czasownik + packaging rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Miller designed the liner notes and packaging, which included English translations of the language found in the game.

    Podobne kolokacje:

podobne do "design packaging" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design packaging" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik