BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"meticulously designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobiazgowo zaprojektować
  1. design czasownik + meticulously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Now a large, meticulously designed study has found no evidence that electric power lines cause leukemia in children, researchers said yesterday.

powered by  eTutor logo