BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design ads" — Słownik kolokacji angielskich

design ads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoszenia projektowe
  1. design czasownik + ad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now most people that come to see us have never been involved in designing or writing ads.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo